Przydatność kruszyw ze złóż polodowcowych do nawierzchni drogowych z uwzględnieniem ich reaktywności


DMalaszkiewicz

Autor: Politechnika Białostocka

Źródło:

II Wschodnie Forum Drogowe

Suwałki, 15-16.03.2018

prelegent: Dorota Małaszkiewicz

Loading...