Standardy Dróg rowerowych w woj. małopolskim


Autor: Neuteno

Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Jacek Ziebura

Wybrane zagadnienia:

czym są standardy projektowania i wykonania, podstawy opracowania, wymogi stawiane drogom dla rowerów, oznakowanie, spójność z innymi środkami transportu

Loading...