Udział polskich drogowców w kongresach PIARC po 1945r.


Źródło:

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy

Seminarium Historyczne PKD

Gdańsk, 23 lutego 2018r.

prelegent: Marek Rolla

Loading...