Polskie Kongresy Drogowe w latach 1928 – 1938


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy

Seminarium Historyczne PKD

Gdańsk, 23 lutego 2018r.

prelegent: Marek Mistewicz

Wybrane zagadnienia:

  • Odrodzenie polskiego drogownictwa po 11 listopada 1918
  • Profesor Melchior Nestorowicz
  • Profesor Leon Borowski
  • Osiągnięcia polskich drogowców w latach 1918-1939
Loading...