Recykling głęboki na zimno w remontach dróg wojewódzkich


LOD_DWrobel

Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (Świętokrzyski ZDW)

Źródło:

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Dariusz Wróbel

Wybrane zagadnienia:

  • źródła finansowania
  • stan techniczny dróg
  • przykłady realizacji
Loading...