Drogi rowerowe w woj. świętokrzyskim


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (Świętokrzyski ZDW)

Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Karol Rożek

Wybrane zagadnienia:

inwestycje na drogach wojewódzkich za środki UE, budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, budowa infrastruktury rowerowej w ramach RPO 2014-2020, Trzeci Rowerowy Rajd Drogowców w czerwcu 2017 r. w woj. świętokrzyskim

Loading...