Transgraniczne projekty drogowe województwa podkarpackiego


II Podkarpackie Forum Drogowe, PZDW

Źródło:

II Podkarpackie Forum Drogowe

Rzeszów, 13-14 listopada 2017

Prelegent: Piotr Miąso, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wybrane zagadnienia:

Drogowe przejścia graniczne woj. podkarpackim

Projekty drogowe realizowane ze środków unijnych 2014-2020

Program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

Interreg PL-SK


Loading...