Projekty drogowe i infrastruktura przejść granicznych w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA


PL-BY-UA

Źródło:

II Podkarpackie Forum Drogowe

Rzeszów, 13-14 listopada 2017

Prelegent: Alicja Wosik, Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

Wybrane zagadnienia:

  • obszar, cele, priorytety Programu
  • zrealizowane projekty
Loading...