Innowacyjne nawierzchnie betonowe o wydłużonym czasie eksploatacji – efekt zastosowania włókien organicznych EvoCEL


NIKE, EvoCEL

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Adam Tabaka

Wybrane zagadnienia:

Charakterystyka firmy PHP NIKE Sp. z o.o.

Właściwości włókien organicznych EvoCEL w produkcji betonu

Wbudowanie kostki brukowej – próby porównawcze

Loading...