VeloMałopolska


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Marek Zając

Wybrane zagadnienia:

historia komunikacji rowerowej, rozwój konstrukcji roweru, podział i typy rowerów, rower w popkulturze

Loading...