Utrzymanie dróg wojewódzkich w aspekcie Strategii Rozwoju ZDW w Olsztynie


ZDW Olsztyn

Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Tomasz Raczkowski

Wybrane zagadnienia:

  • Stan istniejący sieci drogowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim
  • Strategia Rozwoju ZDW w Olsztynie
  • Struktura zatrudnienia ZDW (jednostki terenowe, zatrudnienie)
  • Nowoczesna diagnostyka
  • Utrzymanie – Standardy letniego i zimowego utrzymania dróg
  • Inwestycje unijne (korzyści i problemy) w kontekście bieżącego utrzymania dróg.
  • Jak zarządzać drogami tanio i efektywnie?

Loading...