STRASSMAYR – wydajne i nowoczesne metody naprawy dróg


strassmayr

Autor: Strassmayr

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Robert Michalak

Wybrane zagadnienia:

Technologie naprawy nawierzchni

Naprawa pojedynczych spękań w nawierzchni drogi

Technologia naprawy szczelin

Różne rodzaje materiału do wypełnień szczelin

Etapy naprawy powierzchni drogi


Loading...