PROBLEMY ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH


Drogi powiatowe

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Małgorzata Ostrowska

Wybrane zagadnienia:

Niedoinwestowanie dróg powiatowych

Przepisy

Ochrona przyrody

Nadmierna eksploatacja dróg powiatowych

Ilość pracowników zatrudnionych u zarządcy, a zakres działania

Loading...