SMART GeoEwidMaster: moduł aplikacji mobilnej i zajęcia pasa drogowego


SmartFactor

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Marcin Goss

Wybrane zagadnienia:

Podstawa prawna

Moduł zajęcia pasa drogowego

Aplikacja mobilna


Loading...