Nawierzchnie betonowe – uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach


Ozarow

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Marek Surowiec

Wybrane zagadnienia:

Beton doskonałym materiałem na nawierzchnie dróg i placów
Ekonomiczne uzasadnienie do stosowania tej technologii na drogach
Wieloletnie zagraniczne doświadczenia pokazują niezawodność i długowieczność nawierzchni betonowych

Loading...