3M Connected Roads oznakowanie dróg w perspektywie podróży pojazdami autonomicznymi


3M

Autor: 3M

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Tomasz Kalisiak

Wybrane zagadnienia:

3M All Weather Elements

3M DSRC

Zautomatyzowane tory testowe


Loading...