DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH: ODCINEK MIŁOMŁYN – OSTRÓDA, PODODCINEK B DROGI S7 ORAZ PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY WRAZ Z TECHNOLOGIĄ BUDOWY MOSTU MS-3 NA DK16


TGD

Autor: Transprojekt Gdański

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Autor: Tadeusz Stefanowski

Prelegent: Tomasz Kubiński

Wybrane zagadnienia:

Technologia budowy – charakterystyczne etapy nasuwania podłużnego

Modele obliczeniowe

Model bryłowy strefy przypodporowej (pylonowej)

Zużycie materiałów

Loading...