Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym


Tensar, ruszt trójosiowy

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Piotr Mazurowski

Wybrane zagadnienia:

Georuszty trójosiowe w konstrukcji nawierzchni

Optymalizacja konstrukcji nawierzchni

Wnioski z badania USACOE

Wnioski praktyczne

Loading...