Zieleń w oczyszczaniu powietrza w otoczeniu dróg i autostrad: Stan i perspektywy


SGGW, fitoremediacja

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: prof. Stanisław Gawroński, SGGW

Wybrane zagadnienia:

  • – Poziom zanieczyszczenia powietrza PM10 w Europie
  • – Sugerowane działania dla zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń
  • – Różnice międzygatunkowe w tolerancji zanieczyszczeń powietrza
  • – Przykłady dobrej tolerancji zanieczyszczeń w terenie zurbanizowanym
  • – Gatunki roślin z potencjałem do wykorzystania w fitoremediacji terenów zurbanizowanych

Loading...