Wkład UWM w innowacyjne rozwiązania w budownictwie drogowym


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Autor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: prof. Marek Ciak

Wybrane zagadnienia:

– główna tematyka prac badawczych UWM

– badania poznawcze i aplikacyjne

-ostatnie inwestycje wydziału

Loading...