PZP – Praktyka zamawiających


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Inga Gęsiarz-Nowak

Wybrane zagadnienia:

przyczyny problemów w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, konsekwencje dla zamawiających i wykonawców, przykłady regulacji problematycznych i niejasnych, powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich, kryteria oceny ofert

Loading...