Kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators) w zarządzaniu drogami


Heller, KPI, PIARC

Autor: Sławomir Heller, Heller Ing. GmbH

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Wybrane zagadnienia:

Loading...