Optymalizacja szorstkości i właściwości akustycznych nawierzchni drogowych w teorii i praktyce


szorstkość

Autor: Polski Kongres Drogowy PKD

Źródło:

Kolokwium

Właściwości
przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona
środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne
NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Prelegent: Wiesław Dąbrowski

Wybrane zagadnienia:

  • Wiedza teoretyczna
  • Wiedza praktyczna
  • Współpraca badawczo-rozwojowa PKD – BASt.
  • Wnioski – następstwa praktyczne
Loading...