KRUSZYWA i nie tylko…


kruszywa

Autor: Śląskie Kruszywa Naturalne

Źródło:

Kolokwium

Właściwości
przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona
środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne
NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Prelegent: Grzegorz Korzanowski

Wybrane zagadnienia:

  • Wpływ kruszyw na właściwości przeciwpoślizgowe i hałaśliwość nawierzchni
  • Wartości wskaźników PSV kruszyw
  • Wartości pomiaru nawierzchni SMA
Loading...