O punktowej i ciągłej metodzie pomiaru poślizgowości nawierzchni drogowych


poślizgowość

Autor: Politechnika Warszawska

Źródło:

Kolokwium

Właściwości
przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona
środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne
NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Prelegenci: dr inż. Dariusz GODLEWSKI, Stanisław SZPINEK

Wybrane zagadnienia:

  • Krótko o tym, dlaczego poślizgowość nawierzchni a nie szorstkość czy właściwości przeciwpoślizgowe?
  • Wybrane urządzenia stosowane w Polsce do pomiaru poślizgowości nawierzchni drogowych i lotniskowych
  • Wyniki badań porównawczych poślizgowości nawierzchni mierzonej urządzeniem TWO i SRT-3
  • O źródłach niepewności wyników pomiaru i ich propagacji na ocenę odbiorczą
Loading...