Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce – dlaczego mamy problemy z ich oceną?


właściwości przeciwpoślizgowe

Autor: Politechnika Białostocka

Źródło:

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Wybrane zagadnienia:

  • Kalibracja i harmonizacja
  • Urządzenia pomiarowe w kraju
  • Wymagania – etap użytkowania nawierzchni drogowej
  • Wymagania – etap projektowania nawierzchni drogowej
Loading...