Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych w Polsce: sprzęt, procedury i wymagania


współczynnik tarcia nawierzchni

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20 czerwca 2017

Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Loading...