Aktualne problemy: ODBIORY, GWARANCJA, POZACENOWE KRYTERIA


kolokwium szorstkość

Autor: TPA sp. z o.o.

Źródło:

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu
drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20
czerwca 2017

Centrum Konferencyjne
NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Wybrane zagadnienia:

Loading...