Właściwości przeciwpoślizgowe w dokumentach przetargowych GDDKiA


nawierzchnie szorstkość kolokwium

Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

Kolokwium

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni a bezpieczeństwo ruchu
drogowego i ochrona środowiska

Warszawa, 20
czerwca 2017

Centrum Konferencyjne
NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Wybrane zagadnienia:

  • Charakterystyka urządzenia pomiarowego
  • Krajowe wymagania dot. właściwości przeciwpoślizgowych
  • Współczynnik tarcia jako pozacenowe kryterium oceny ofert
  • Pierwsze oferty

Loading...