Wydłużenie okresu trwałości nawierzchni dzięki utrzymaniu dobrej równości


Politechnika Gdańska

Autor: Politechnika Gdańska

Źródło:

II Pomorskie Forum Drogowe

Termin: 07.06.2017
-09.06.2017

Miejsce: Gdynia, Hotel
Nadmorski

Prelegent: Dawid Ryś, Piotr Jaskuła

Wybrane zagadnienia:

  • Obciążenia dynamiczne a predykcja stanu nawierzchni
  • Obciążenia dynamiczne pojazdów
  • Ocena wpływu równości nawierzchni, mierzonej wskaźnikiem IRI, na oddziaływania dynamiczne pojazdów ciężkich i trwałość nawierzchni
  • Stan równości dróg krajowych w Polsce
Loading...