Dostosowanie i wdrożenie systemu PMS z perspektywy zarządcy


PMS

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

II Pomorskie Forum Drogowe

Termin: 07.06.2017 -09.06.2017

Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski

Prelegent: Adam Zofka

Wybrane zagadnienia:

  • O PMS
  • Wdrożenie i dostosowanie
  • Przykłady analizy
  • PMS w CT
  • LCA

Loading...