Nowy poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa (duraBASt)


duraBASt

Autor: BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen)

Źródło:

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja

Prelegent: Stefan Höller

Wybrane zagadnienia:

opis poligonu i jego funkcja

powierzchnia demonstracjna i badawcza
trasa kalibracyjna
aktualna sytuacja i perspektywy
Loading...