3M produkty i technologia do poziomego oznakowania dróg. Doświadczenia na drogach Europy Zachodniej


Stamark

Autor: 3M

Źródło:

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja

Prelegent: Waldemar Schottka

Wybrane zagadnienia:

Systemy naklejania foli 3M Stamark

Co ma wpływ na jakość i trwałość oznakowania poziomego?

Ochrona środowiska w aspekcie oznakowania poziomego

Niemieckie doświadczenia stosowania taśm na autostradach i drogach szybkiego ruchu


Loading...