Pomiary i sprzęt stosowany do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na przykładzie Norwegii i Polski


badania właściwości przeciwpoślizgowych

Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja

Prelegent: Wojciech Żurek

Wybrane zagadnienia:

Najważniejsze cechy nawierzchni drogowej

urządzenia do badania właściwości przeciwpoślizgowych

Wymagania dla metodyki badań i oceny właściwości przeciwpoślizgowych

Loading...