Planowanie utrzymania dróg


HELLER

Autor: Heller Ing. GmbH

Źródło:

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja

Prelegent: Marek Skakuj

Wybrane zagadnienia:

Infrastruktura drogowa w UE

Planowanie utrzymania

Planowanie utrzymania w Republice Federalnej

Struktura własnościowa dróg

System utrzymania dróg

Scenariusz jakościowy

Planowanie utrzymania dróg na poziomie operacyjnym

na przykładzie ZDW Katowice

Loading...