Ocena nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja

Prelegent: Jacek Sudyka

Wybrane zagadnienia:

Rozwój szybkich metod pomiaru ugięć

Wykorzystanie ugięciomierza TSD w kraju i za granicą
Przydatność uzyskanych wyników w zarządzaniu siecią drogową
Loading...