Polityka inwestora w kwestiach technologii, budowy i remontów dróg


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin:04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce:Lidzbark Warmiński

Prelegenci:
Dariusz Sieluk

Wybrane zagadnienia:

wymagania ZDW w Olsztynie w zakresie budowy i remontów dróg, założenia do projektowania, recykling głęboki, zastosowanie materiałów rozbiórkowych

Loading...