Mieszanki MCE w budownictwie drogowym


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce: Lidzbark Warmiński

Prelegenci:
Zenon Szczepaniak

Wybrane zagadnienia:

technologie drogowe na zimno oraz na ciepło i gorąco, emulsyjne technologie drogowe, mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna i jej zastosowanie, projektowanie i wykonywanie MMCE, wnioski z wieloletnich doświadczeń stosowania

Loading...