Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin:04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce:Lidzbark Warmiński

Prelegenci:
Cezary Kraszewski

Wybrane zagadnienia:

podział mieszanek związanych spoiwami wg norm PN-EN, konstrukcja nawierzchni podatnej i półsztywnej, konstrukcja nawierzchni sztywnej, stabilizacja gruntów według PN-EN GSSH, mieszanki kruszyw związanych hydraulicznie MZSH

Loading...