Inwestycje na drogach krajowych Warmii i Mazur: stan realizacji i perspektywy


Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin:04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce:Lidzbark Warmiński

Prelegenci:
Mirosław Nicewicz

Wybrane zagadnienia:

inwestycje zrealizowane na drogach krajowych woj. warmińsko-mazurskiego w latach 2004-2014, inwestycje GDDKiA do realizacji w ramach PBDK 2014-2023, drogowy szkielet województwa,

Loading...