Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce: Lidzbark Warmiński

Prelegenci:
Zbigniew Tabor

Wybrane zagadnienia:

brak systemu przepisów technicznych w Polsce, porównanie do systemu w innych krajach – np. Niemczech, tworzenie własnych Wytycznych w ZDW w Katowicach, zasady stosowane w ZDW Katowice, nowy układ wytycznych

Loading...