Drogi ekspresowe Podlasia


Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne
przebiegu korytarzy drogowych

Termin:20.02.2017

Miejsce:Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent: Tadeusz Topczewski

Wybrane zagadnienia:

nierozstrzygnięty przebieg Via Carpatia między Białymstokiem a Suwałkami, autorska propozycja zmiany układu dróg ekspresowych na Podlasiu, ekonomiczne uzasadnienie zmiany decyzji o planowanym przebiegu drogi S19 oraz Via Carpatia

Loading...