Wytyczne Techniczne na drogach wojewódzkich


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce: Lidzbark Warmiński

Wybrane zagadnienia:

stan prac nad implementacją systemu WTW w ZDW w Olsztynie, początki systemu WTW w Katowicach, zasady stosowania WTW, regionalizacja wytycznych, harmonogram wdrożenia WTW

Loading...