Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg


Autor: Politechnika Białostocka

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce: Lidzbark Warmiński

Prelegenci: Marta WASILEWSKA

Wybrane zagadnienia:

wymagania wobec kruszyw do poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych, baza do produkcji kruszyw drogowych, charakterystyka kruszywa ze złóż polodowcowych, wyniki badań podstawowych właściwości kruszyw

Loading...