PK Puszczy Knyszyńskiej – przyroda, problemy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej


Autor: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne
przebiegu korytarzy drogowych

Termin:20.02.2017

Miejsce:Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent:Włodzimierz Kwiatkowski

Wybrane zagadnienia:

infrastruktura drogowa na tle obszarów Natura2000, szczególne walory przyrodnicze woj.. Podlaskiego, w tym Puszczy Knyszyńskiej, monitoring smiertelności ssaków na drogach publicznych, casus Rospudy i wnioski z niego płynące

Loading...