Zapotrzebowanie kruszyw dla dróg krajowych wg Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023


Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Termin: 04.10.2015 – 06.10.2015

Miejsce: Lidzbark Warmiński

Prelegenci: Dariusz Gałązka

Wybrane zagadnienia:

zapotrzebowanie na kruszywa do budowy dróg z betonu cementowego, istniejące i planowane odcinki dróg klasy A/S o nawierzchni betonowej, szacowane zapotrzebowanie na kruszywa dla realizacji programu budowy dróg 2014-2023, prognoza zużycia kruszyw w poszczególnych latach

Loading...