DROGOWE KORYTARZE RATUNKOWE


Autor: Politechnika Lubelska

Źródło:

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe – jeden
z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegenci:
Janusz Bohatkiewicz
Marcin Dębiński
Michał Jukowski

Wybrane zagadnienia:

problemy dojazdu na miejsce wypadku, uczestnik ruchu a pojazd uprzywilejowany, pas awaryjny, idea korytarza ratunkowego

Loading...