Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych


Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe – jeden
z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegent: Andrzej Maciejewski

Wybrane zagadnienia:

zarządzanie brd na poziomie systemowym, zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej przez GDDKiA, zarządzanie sytuacjami specjalnymi, zarządzanie utrzymaniem dróg, współdziałanie ze służbami, w tym Strażą Pożarną

Loading...