LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUBAMI RATOWNICZYMI


Autor: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Źródło:

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe – jeden
z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegent: Agata Pawlak

Wybrane zagadnienia:

zadania Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, statystyki działań LPR w roku 2015, miejsce LPR w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Loading...