MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH


Autor: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Źródło:

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe – jeden
z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegent: Dariusz Marczyński

Wybrane zagadnienia:

fazy zarządzania bezpieczeństwem, zadania Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, założenia operacyjno-ratownicze Straży, przykładowa analiza zagrożeń dla woj. Świętokrzyskiego

Loading...